Βιοπαθολογικό Εργαστήριο ΒιοAνάλυσις

Βιοπαθολογικό Εργαστήριο ΒιοAνάλυσις
September 9, 2015
Mικροβιολογικό Εργαστήριο ΒιοAνάλυσις – Ζάκυνθος
September 10, 2015

Βιοπαθολογικό Εργαστήριο ΒιοAνάλυσις

Το Μικροβιολογικό – Βιοπαθολογικό Εργαστήριο ΒιοAνάλυσις, έχει καθιερωθεί στην συνείδηση των κατοίκων της Ζακύνθου, της Κεφαλλονιάς και της Ιθάκης, για την πληρότητα των παρεχομένων υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Η ΒιοAνάλυσις διαθέτει προσωπικό με υψηλή επιστημονική κατάρτιση, σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και συνεχή και αυστηρή εφαρμογή μεθόδων Ποιοτικού Ελέγχου(Quality Control) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα. Η άριστη επιστημονική κατάρτιση, το βαθύ αίσθημα ευθύνης και ο σεβασμός στην φροντίδα του εξεταζομένουχαρακτηρίζουν το προσωπικό της. Τα Εργαστήρια λειτουργούν στην πόλη της Ζακύνθου (Φιλιτά 38, Δευτέρα έως Παρασκευή 07:30 – 20:00 και Σάββατο 08:00 – 12:00), στο Ληξούρι Κεφαλλονιάς (Ε. Μπασιά 17, Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 – 15:00) και στο Βαθύ Ιθάκης (Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 – 15:00)

 

Η αυτοματοποίηση του Εργαστηρίου και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός επιτρέπει την εκτέλεση περισσοτέρων από 200 διαφορετικών απλών, αλλά και εξειδικευμένων Αναλύσεων. Τα αποτελέσματα παραδίδονται αυθημερόν για τις περισσότερες εξετάσεις. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων οι οποίες περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Εξυπηρέτησης Επειγόντων Περιστατικών, παραδίδονται εντός 2 ωρών. Η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων αποτελεί την πρωταρχική φροντίδα μας και επιτυγχάνεται με αυστηρή εφαρμογή τεχνικών Εσωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου(Quality Control). Συμμετέχουμε, επίσης, σε προγράμματα Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου. Η ΒιοAνάλυσις διαθέτειΗλεκτρονικό Ιατρικό Φάκελο που επιτρέπει την άμεση κλινική εκτίμηση και σύγκριση με τα προηγούμενα αποτελέσματα του ασθενούς.

 

Στο Μικροβιολογικό – Βιοπαθολογικό Εργαστήριο ΒιοAνάλυσις πραγματοποιούνται εξετάσεις Βιοχημικές, Αιματολογικές, Ορμονολογικές, Ανοσιολογικές, Μικροβιολογικές, Ελέγχου Θυροειδούς, Αλλεργιογόνων, Προγεννητικού Ελέγχου, Ελέγχου Στειρότητας, Επιπέδων Φαρμάκων και εξετάσεις Γενετικού Υλικού, εφαρμόζοντας αυστηρά πρότυπα Ποιοτικού Ελέγχου και συντάσσοντας Ηλεκτρονικούς Ιατρικούς Φακέλους ασθενών

Bioanalysis

Πληροφορίες και διαδικτυακοί σύνδεσμοι

• Χρήσιμες πληροφορίες για τις εξετάσεις του Εργαστηρίου
• Το Εργαστήριο ΒιοAνάλυσις στην πόλη της Ζακύνθου
• Το Εργαστήριο ΒιοAνάλυσις στο Ληξούρι Κεφαλλονιάς
• Το Εργαστήριο ΒιοAνάλυσις στο Βαθύ Ιθάκης
• Οι Πιστοποιήσεις των Εργαστηρίων της ΒιοΑνάλυσις
• Το επίσημο account της ΒιοAνάλυσις στο Twitter
• Η παρουσίαση της ΒιοAνάλυσις στο Zante Health
• Η σελίδα παρουσίασης της ΒιοAνάλυσις στο Facebook

 

ΒιοAνάλυσις Ι.Ο.Ε. Ιατρική Ομώνυμη Εταιρεία.
Πρωτοβάθμιος Φορέας Υγείας.

Υπεύθυνη: Αικατερίνη Κουλουμπή – Κεφαλληνού, Βιολόγος Βιοχημικός M.Sc. Microbiology, Medical Technology, A.S.C.P.

Ζάκυνθος: Πόλη Ζακύνθου, Φιλιτά 38, τηλέφωνο: 2695022133.

Κεφαλλονιά: Ληξούρι, Ε. Μπασιά 17, τηλέφωνο: 2671093999.

Ιθάκη: Βαθύ Ιθάκης, τηλέφωνο: 2674032447.

Τηλέφωνο για επείγοντα περιστατικά: 6977617590.

E-mail επικοινωνίας: bioanalysislaboratory@yahoo.com